Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

Kesäopinnot 2017

Opintojaksokuvaus

Koodi4 KES17STYENG1
NimiEnglish and cross-cultural communication in social and health care
Nimi englanniksiEnglish and Cross-cultural Communication in Social and Health Care
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käyttää englannin kieltä alansa työtehtävissä ja kehittymisessä tarvittavalla tasolla
- esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään englannin kielellä
- haastatella ja ohjata erilaisia asiakkaita englannin kielellä
- käyttää keskeistä ammattialansa sanastoa ja lähdekirjallisuutta
- tunnistaa kulttuurienväliset erot ja osaa selittää niiden vaikutuksia työskentelyyn sosiaali- ja terveysalalla
- kuvata oman kulttuurinsa erityispiirteitä
- arvioida omaa arvomaailmaansa monikulttuurisessa ympäristössä
Keskeiset sisällöt- työympäristön ja oman työn esittely, asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen, oman alan englanninkielisiin aineistoihin perehtyminen, oman alan keskeinen sanasto
- kulttuurin ja monikulttuurisuuden käsite (identiteetti), kulttuurien peruseroja ja niiden vaikutus ihmisten välisessä verbaalissa ja nonverbaalissa vuorovaikutuksessa, ennakkoluulot ja stereotypiat, monikulttuurisuuden haasteet asiakastilanteissa sosiaali- ja terveysalalla, suhtautuminen erilaisuuteen
SuoritustavatVerkko-opintojaksolle osallistuminen, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
Toteutustavat- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2017.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6. ja sulkeutuvat 31.7.2017 klo 23.55, jolloin opintojakso päättyy.
- 12.6.- 10.8.2016 ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja tulosten rekisteriin vienti 31.8.2017 mennessä
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpettajan laatima materiaali
Edeltävät opinnotKorkeakoulutaso
Linkki
Muuta huomioitavaaOpintojaksolle ilmoittautuminen 15.3.-30.4.2017 Koulutuskalenterin kautta.
Savonian opiskelijat Wilman opintotarjottimen kautta.
YhteyshenkilöKaartinen Pekka

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube