Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

Kesäopinnot 2017

Opintojaksokuvaus

Koodi4 KES17GRE
NimiGreen Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena
Nimi englanniksiGreen Care program as an opportunity for welfare and natural resources sectors
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija
- Ymmärtää mitä Green Care on
- Tunnistaa alan itsesäätelyn osa-alueet ja toimintaan liittyvät keskeiset lait
- Tietää Green Caren merkityksen ihmisen hyvinvoinnin osatekijänä.
- Tuntee Green Care toimintaa Suomessa
- Saa valmiuksia hyödyntää Green Carea eri asiakasryhmien palveluissa
- Osaa arvioida eläinten ja ympäristön soveltuvuutta Green care toimintaan.
- Green Caressa käytettävien eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen
- Antaa valmiuksia suunnitella Green Care toimintaa
- Tiedostaa Green Care –toimintaan liittyvät laatutekijät ja alan omat laatukriteerit
- Osaa määritellä omaa luontosuhdetta ja tunnistaa erilaisia luontosuhteen muodostumiseen vaikuttavia osatekijöitä
- Osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja huomioida niiden vaikutuksia
Keskeiset sisällöt- Green Care käsitteet ja peruselementit ja toiminta
- Green Care ja elämyksellisyys, turvallisuus, vastuullisuus,
- Yhteisöllisyys, hyvinvointivaikutukset, yhteistoiminta.
- Tutustuminen Green Care -toimijoihin
- Green care toiminnan suunnittelu
- Green Care-laatumerkit
Suoritustavat- Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
- Itsenäinen opintokäynti
Toteutustavat- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 15.5.2017.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6. ja sulkeutuvat 31.7.2017 klo 23.55, jolloin opintojakso päättyy.
- 12.6.- 10.8.2017 ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja tulosten rekisteriin vienti 31.8.2017 mennessä
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - Hylätty (0)
MateriaaliIlmoitetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnot-
Linkki
Muuta huomioitavaaOpintojaksolle ilmoittautuminen 15.3.-30.4.2017 Koulutuskalenterin kautta.
Savonian opiskelijat Wilman opintotarjottimen kautta.
YhteyshenkilöHämäläinen Susanne
Pylkkänen Katriina

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube