Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

Kesäopinnot 2017

Opintojaksokuvaus

Koodi4 KES17TAI
NimiTaidekasvatuksen välineitä varhaisiän vuorovaikutukseen
Nimi englanniksiArt pedagogical tools for early childhood interaction
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet- opiskelija tietää luovan ilmaisun merkityksen lapsen kehitykselle ja oppimiselle varhaislapsuudessa
- opiskelija osaa käyttää ohjauksessa luovia, osallistavia ja taidelähtöisiä menetelmiä (tanssitaide ja kuvataide) )
- opiskelija tutustuu lapsilähtöisiin ohjaus- ja opetusmenetelmiin varhaisiän tanssikasvatuksessa
- opiskelija tietää vuorovaikutuksellisen ohjauksen merkityksen ja osaa huomioida lapsen kokonaisvaltaisuuden ohjaustilanteissa.
- opiskelija osaa huomioida lasten kehitystason ja suunnitella luovia taidelähtöisiä tuokioita varhaiskasvatuksen konteksteihin
- opiskelija tuntee Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteet (VASU) ja osaa hyödyntää sen tavoitteita/lähtökohtia omassa työssään.
Keskeiset sisällöt- lapsilähtöisten ohjausmenetelmien käyttäminen tanssi- ja kuvataidetuokioilla
- taidekasvatus lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa
- varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen lapsiryhmän ohjauksessa
SuoritustavatVerkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Opintojakso korvaa sosionomikoulutuksen SSVAI3 Varhainen oppiminen ja ohjaus -opintojakson.
Toteutustavat- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2017.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2017 ja sulkeutuvat 18.8.2017 klo 23.55
- Kontaktiopetus:5.-6.6. ja 21.8.2017: Luento-opetus ja toiminnallinen työskentely. Paikka Hermannin salit, osoite Her-manninaukio 3, 3. kerros, 70100 Kuopio
- Oppimistehtävät: 7.6.–18..8.2017
- 12.6.- 10.8.2017 ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja tulosten rekisteriin vienti 31.8.2017 mennessä
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - Hylätty (0)
MateriaaliAnnetaan opintojakson aikana
Edeltävät opinnot-
Linkki
Muuta huomioitavaaOpintojaksolle ilmoittautuminen 15.3.-30.4.2017 Koulutuskalenterin kautta.
Savonian opiskelijat Wilman opintotarjottimen kautta.
YhteyshenkilöNiemi Paula
Tuovinen Marjaana

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube