Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ET15S Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
Yhteiset perusopinnot
4 ECJ4000 Orientoivat opinnot 5              
4 ECM4100 Matematiikka 1 5              
4 ECF4000 Tekniikan fysiikka   5            
4 ECM4200 Matematiikka 2     5          
4 ECM4300 Matematiikka 3       5        
4 ECCE400 Engineering English       5        
4 ECB4000 Yrittäjyys ja liiketoiminta       5        
4 ECCR400 Teknisk svenska           5    
4 ECB4810 Johtajuus ja työhyvinvointi             5  
 
Ammattiopinnot
Yhteiset ammattiopinnot
4 ETN4110 Tietokoneverkot 1 (CCNA 1) 5              
4 ETT4510 Ohjelmoinnin perusteet (C#) 5              
4 ETP4110 Tiedonhallinta ja SQL   5            
4 ETT4410 Käyttöjärjestelmät 5              
4 ETT4610 Projekti 1 (Tt)   5            
4 ETT4310 Ohjelmoinnin jatkokurssi   5            
4 ETN4120 Tietokoneverkot 1 (CCNA 2)   5            
4 ETP4520 Php-ohjelmointi   5            
4 ETT4520 Selainohjelmointi 2     5          
4 ETT4620 Projekti 2 (Tt)     5          
4 ETN4560 Tietokonetekniikka     5          
4 ETF4100 Sähköopin sovellukset     5          
4 ETN4520 Windows-palvelimet       5        
4 ETT4550 Olio-ohjelmointi Java ja käyttöliittymät       5        
4 ETN4800 Palvelinohjelmat 1       5        
4 ETN4530 Linux-palvelimet         5      
4 ETT4630 Projekti 3 (Tt)         5      
4 ETP4610 Oracle ja SQL Server         5      
4 ETP4800 Tietovarastot ja tiedonlouhinta           5    
4 ETT4750 Palvelutuotanto           5    
4 ETN4300 Tietotekniikkaprojekti             5  
4 ETT4850 Tuotekehitysprojekti             10  
Ohjelmistotekniikan ammattiopinnot
4 ETP4480 Windows- ja Linux-ohjelmointi         5      
4 ETP4700 Mobiiliohjelmointi (Android)         5      
4 ETP4950 Hajautettu- ja tietokantaohjelmointi           5    
4 ETP4220 Web-sovelluskehitys             5  
Tietoverkkotekniikan ammattiopinnot
4 ETN4130 Tietokoneverkot 1 (CCNA 3)         5      
4 ETN4140 Tietokoneverkot 1 (CCNA 4)         5      
4 ETN4900 Palvelinohjelmat 2           5    
4 ETN4950 Pilvipalvelut             5  
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 ECCH400 Espanjan perusteet             5  
4 ECCQ400 Venäjän perusteet         5      
4 ECCQ410 Venäjän jatkokurssi           5    
4 ECCS400 Saksan perusteet     5          
4 ECCS410 Saksan jatkokurssi       5        
4 ECCIN11 Tools for Cross-Cultural Communication   5            
4 ECCIN21 Tools for Spoken and Written Skills         5      
4 ECCIN31 Tools for Multilingual Environment       5        
Tietoverkkojen moduuli
4 ETN4210 Tietokoneverkot 2 (CCNP Route)           5    
4 ETN4220 Tietokoneverkot 2 (CCNP Switch)             5  
4 ETN4230 Tietokoneverkot 2 (CCNP Tshoot)             5  
Ohjelmistotuotannon moduuli
4 ETP4580 Peliohjelmoinnin perusteet         5      
4 ETP4710 Mobiiliohjelmoinnin jatkokurssi           5    
4 ETP4570 Sharepoint-ohjelmointi             5  
Peliohjelmoinnin moduuli
4 ETP4670 Toimintapelit           5    
4 ETP4680 Strategiapelit             5  
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 ECH4100 Harjoittelu 1   5            
4 ECH4210 Harjoittelu 2a       5        
4 ECH4220 Harjoittelu 2b       5        
4 ECH4310 Harjoittelu 3a           5    
4 ECH4320 Harjoittelu 3b           5    
4 ECH4330 Harjoittelu 3c               5
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö         15      
   5 ECONT10  Opinnäytetyön suunnittelu             5  
   5 ECONT20  Opinnäytetyön toteutus               5
   5 ECONT30  Opinnäytetyön viimeistely               5
   5 ECONT40  Kypsyysnäyte
4 SAVONT2 Opinnäytetyö         15      
   5 ECONT50  Opinnäytetyö, projekti 1             5  
   5 ECONT60  Opinnäytetyö, projekti 2               5
   5 ECONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen               5
   5 ECONT80  Kypsyysnäyte

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube