Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB19SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
4 STYOP01 Oppijana korkeakoulussa 5              
4 STYEN02 English in Social and Health Care and Intercultural Communication       5        
4 STYAS02 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa 5              
4 STYTU02 Tutkin, oivallan, kehitän       5        
4 STYTY01 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys             5  
4 STYSV02 Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel             5  
 
Ammattiopinnot
Pakolliset ammattiopinnot
4 TBLUOT Bioanalytiikan luonnontieteellinen tieto ja taito 5              
4 TBLABO1 Laboratoriotyötä oppimassa 5              
4 TBNÄYLA Laboratorionäytteenotto ja laatu 5              
4 TBKEMI1 Kliininen kemia 1 5              
4 TBPREA9 Harjoittelu: Preanalytiikka   5            
4 TBKEMI2 Kliininen kemia 2   5            
4 TBANKFY Anatomy and Physiology and Methods of Clinical Physiology / Anatomia ja fysiologia sekä kliinisen fysiologian menetelmät   5            
4 TBSOMO Solumorfologia   5            
4 TBHEM Kliininen hematologia   5            
4 STYAM1 Ammattietiikka ja asiakkaan kohtaaminen   5            
4 TBIMMUB Immunology (basic)     5          
4 TBMOLBI Molecular Biology     5          
4 TBKLMIT Clinical Microbiology (theory)/ Kliininen Mikrobiologia     5          
4 TBPHYNU Clinical physiology and nuclear medicine/Kliininen fysiologia ja isotooppitutkimukset     5          
4 TBKLEM9 Clinical Practice: Clinical Chemistry     5          
4 TBKLHEM9 Clinical Practice: Clinical Hematology     5          
4 TBIMMUA Immunology (advanced)       5        
4 TBMOLSY Molecular Biology and Sytogenetic (advanced)       5        
4 TBKLMIP Clinical Microbiology (practice in UAS)       5        
4 TBHISSY1 Clinical Histology and Sytology       5        
4 TBNEULÄ Kliininen neurofysiologia, kliininen farmakologia ja lääkehoito         5      
4 TBBIOP Biopankki         5      
4 TBMIKGE9 Kliininen mikrobiologia ja geeniteknologia, harjoittelu         5      
4 TBKLFYS9 Kliininen fysiologia, harjoittelu         5      
4 TBIMMU9 Kliininen harjoittelu, immunologia ja immunohematologia           5    
4 TBPAT9 Kliininen histologia ja sytologia, harjoittelu           5    
4 TBLABTU Tulevaisuuden laboratorioinnovaatiot ja moniammatillinen yhteistyö             5  
Syventävät ammattiopinnot 20 op
4 TBVIER1 Vierianalytiikka 1           5    
4 TBVIER2 Vierianalytiikka 2           5    
4 TBLABPO1 Laboratoriotutkimukset ja potilasturvallisuus 1           5    
4 TBLABPO2 Laboratoriotutkimukset ja potilasturvallisuus 2           5    
4 TBERIKA1 Erikoisalaopinnot 1             5  
4 TBERIKA2 Erikoisalaopinnot 2             5  
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö         15      
   5 SOTEONT10  Opinnäytetyön suunnittelu         5      
   5 SOTEONT20  Opinnäytetyön toteutus           5    
   5 SOTEONT30  Opinnäytetyön viimeistely             5  
   5 SOTEONT40  Kypsyysnäyte             0  
4 SAVONT2 Opinnäytetyö         15      
   5 SOTEONT50  Opinnäytetyö, projekti 1         5      
   5 SOTEONT60  Opinnäytetyö, projekti 2           5    
   5 SOTEONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen             5  
   5 SOTEONT80  Kypsyysnäyte             0  
 
Valinnaiset opinnot 10 op
10 (NonStop)
Valinnaiset opinnot

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube