Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYH18KY Hoitotyön kliininen asiantuntija (YAMK)

Koulutuksen lähtökohdat

Hoitotyön kliinisen asiantuntijan YAMK-koulutus on laajuudeltaan 90 op ja johtaa sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on sairaanhoitaja (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK). Tutkinto tuottaa työelämän edellyttämää laajaa ja syvällistä tietoa hoitotyöstä ja antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten.

Tutkinto antaa julkisiin virkoihin ja tehtäviin saman kelpoisuuden kuin esimerkiksi yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Englanninkielinen tutkintonimike on Master of Health Care (Amk-asetus 1129/2014).

Hoitotyön kliininen asiantuntija on sairaanhoitaja, jolla on erityisosaamista ja päätöksentekokykyä monimutkaisissa hoitotilanteissa sekä laajat kliiniset taidot. Asiantuntijasairaanhoitajan toiminta-alueena on sekä kliininen hoitotyö että sen kehittäminen ja johtaminen, potilaiden ja asiakkaiden terveyden edistäminen, konsultoivan työtavan juurruttaminen toimintaan sekä erilaisten ammattiryhmien kouluttaminen. Koulutus antaa valmiuksia mielenkiintoisiin kansallisiin ja jopa kansainvälisiin asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtäviin.

Hoitotyön kliinisen asiantuntijan opinnoissa painottuu työelämälähtöisyys ja sen muuttuvat tarpeet. Opiskelija saa valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssään ja sen kehittämisessä. Koulutus soveltuu sekä perus- että erikoissairaanhoidossa tällä hetkellä työskenteleville sairaanhoitajille.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube