Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF17SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TFKUNT1
NimiKuntoutus
Nimi englanniksiRehabilitation
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOsaa esitellä asiakkaan kuntoutusprosessin palvelujärjestelmässä. Osaa esitellä asiakkaan kuntoutumisprosessin sekä kuntoutussuunnitelman. Osaa laatia asiakaslähtöisen tavoitteellisen fysioterapiasuunnitelman fysioterapiamalleja käyttäen osana kuntoutussuunnitelmaa. Osaa toteuttaa asiakaslähtöisiä tavoitteellisia fysioterapeuttisia ohjaustilanteita. Osaa selittää yhden ohjaustilanteen fysioterapiamalleja käyttäen. Osaa käyttää näyttöön perustuvaa tietoa fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa.

Osaa aktivoida potilasta siirroissa huomioiden asiakkaan voimavarat sekä oman ergonomian ja kehonhallinnan.

Keskeiset sisällötAsiakkaan kuntoutusprosessi palvelujärjestelmässä. Asiakkaan tarvelähtöinen kuntoutumisprosessi. Fysioterapiasuunnitelma ja mallit. Fysioterapeuttinen ohjaustilanne. Näyttöön perustuva toiminta. Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -opinnot I osa.
SuoritustavatVerkkotentti. Portfolio I ja sen esittäminen. Vertaisarviointi. Verkkotehtävät ja osallistuminen harjoitustunneille (potilassiirrot).
Toteutustavat
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAutti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. ja Ylinen, A. (toim.) 2016. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim.
Saatavana e-kirjana: https://ezproxy.savonia.fi/login?qurl=http%3A%2F%2Fwww.oppiportti.fi.ezproxy.savonia.fi%2Fop%2Fktm00001%2Fdo

Työterveyslaitoksen Potilassiirtojen Ergonomiakortti ® -koulutuksen verkkomateriaali.

Edeltävät opinnot
Linkki
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHuovinen Marita

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube