Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DT19SP Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
4 KMYY113 Taidepedagogin työn perusteet 5              
4 KMYC200 Ruotsi 5              
4 KMYC201 Englanti   5            
4 KMYY112 Taiteen tutkimuksen perusteet         5      
 
Ammattiopinnot
Tanssin perusopinnot
4 KMTP001 Tanssin perusopinnot 1 10              
4 KMTP002 Tanssin perusopinnot 2 10              
4 KMTP003 Tanssin perusopinnot 3     10          
Tanssi ja keho
4 KMTK001 Tanssi ja keho 1 5              
4 KMTK002 Tanssi ja keho 2     5          
4 KMTK003 Tanssi ja keho 3         5      
Tanssitieto
4 DMTT001 Tanssitieto ja tanssin repertuaari 1 5              
4 DMTT002 Tanssitieto ja tanssin repertuaari 2     5          
Monialaiset projektit ja produktiot
4 KMTP101 Produktio 1 5              
4 KMTP102 Produktio 2     5          
4 KMTP103 Produktio 3         5      
4 KMTP104 Produktioiden tuottaminen ja työelämätieto             5  
Koreografiaopinnot
4 KMTK101 Koreografia 1     5          
4 KMTK102 Koreografia 2         5      
Syventävät ammattiopinnot
4 KMTS001 Tanssin syventävät 1     5          
4 KMTS002 Dance technique advanced course (2a)         5      
4 KMTS005 Tanssin syventävät 2b         5      
4 KMTS003 Tanssin syventävät 3             5  
4 KMTS004 Vaihtoehtoiset tanssitekniset opinnot 1     5          
4 KMTS006 Vaihtoehtoiset tanssitekniset opinnot 2         5      
Pedagoginen osaaminen
Kasvatustieteelliset perusopinnot
4 KMPY201 Opettaminen ammattina 5              
4 KMPY202 Oppiminen ja opetussuunnitelmat     5          
4 KMPY203 Ohjaus ja arviointi         5      
4 KMPY204 Tutkiva opettajuus             5  
Taidepedagogiikan kontekstit
4 KMPT201 Tanssi elinikäisenä oppimisena     5          
4 KMPT202 Taide eri yhteisöissä         5      
4 KMPT203 Taide ja yrittäjyys             5  
Opetusharjoittelu
4 KMPT204 Tanssipedagogiikka 1 5              
4 KMPT205 Tanssipedagogiikka 2     10          
4 KMPT206 Tanssipedagogiikka 3         10      
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 DTS15VV1 Valinnaiset opinnot 1         5      
4 DTS15VV2 Valinnaiset opinnot 2             10  
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 KTHA015 Päättöharjoittelu             10  
4 KTHA016 Muu työharjoittelu             5  
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö             15  
   5 KTONT10  Opinnäytetyön suunnittelu             5  
   5 KTONT20  Opinnäytetyön toteutus               5
   5 KTONT30  Opinnäytetyön viimeistely               5
   5 KTONT40  Kypsyysnäyte               0
4 SAVONT2 Opinnäytetyö             15  
   5 KTONT50  Opinnäytetyö, projekti 1             5  
   5 KTONT60  Opinnäytetyö, projekti 2               5
   5 KTONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen               5
   5 KTONT80  Kypsyysnäyte               0

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube