Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS18KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSLUKI
NimiLuova ja kehittyvä ihminen
Nimi englanniksiCreative and developing human
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-tarkastella ihmistä kokonaisuutena fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen kautta
-kuvata ihmisen kehitysvaiheet kehityspsykologisten teorioiden mukaisesti lapsuudesta vanhuuteen
-nimetä kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ihmisen elämänkulun näkökulmasta
-tunnistaa käyttäytymisen yhteyttä elämänkulun lainalaisuuksiin ja elinolosuhteisiin
-tunnistaa ihmisen elinikäisen kasvun tarpeita sekä ympäristön merkityksen kasvua mahdollistavana ja rajoittavana tekijänä
-käyttää luovia, yhteistoiminnallisia ja kokemuksellisia työtapoja ja niiden tietoperustaa
-välittää omia kokemuksiaan luovilla työtavoilla sekä keskustella niistä
-toimia yhteistoiminnallisesti omassa opiskeluryhmässään.
Keskeiset sisällöt -Kasvu, kehitys ja muutos Ihmisen el√§m√§nkulussa
-Minäkäsitys, identiteetti, kiintymyssuhde, varhainen vuorovaikutus
-Kehitystehtävät ja kehityskriisit elämänkaaressa
-Elämyksellinen oppiminen ja luovat ilmaisumenetelmät
-Yhteistoiminnallinen oppiminen ja yhteisöllisyys ryhmässä
Suoritustavat Aktivoivat luennot. Oppimistehtäviä. Osallistuminen luoviin ryhmäharjoituksiin. Yhteistoiminnallisesti suunniteltu ja toteutettu esitys. Vertais- ja itsearviointi.
Toteutustavat Toteutussuunnitelma ilmoitetaan opintojakson alussa.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali KRONQVIST, Eeva-Liisa & PULKKINEN, Minna-Leena. 2007. Kehityspsykologia, matkalla muutokseen. WSOY.
SANKARI, Anne & JYRK√ĄM√Ą, Jyrki (toim.) Lapsuudesta vanhuuteen : i√§n sosiologiaa. Tampere : Vastapaino, 2001.
NURMI, Jari-Erik. 2006 ( tai uudenpi 2014). Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY.
Edeltävät opinnot
Linkki
Muuta huomioitavaa Verkkokurssi 5 op, toteutus Avoin amk tai kesäopintoina mahdollinen
YhteyshenkilöTuovinen Marjaana

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr