Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS18KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSAOT
NimiArki, osallisuus ja tuki
Nimi englanniksiEveryday living, participation and support
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- selittää sosiaalipedagogisen lähestymistavan tunnuspiirteet

- tunnistaa arjen haasteet sosiaaliohjaukselliselle työlle elämänkulun eri vaiheissa

- yhdistää pedagogisen toiminnan merkityksen syrjäytymisen ja huono-osaisuuden ennaltaehkäisyyn

- toteuttaa yhteistoiminnallisen työelämäläheisen oppimisprojektin

Keskeiset sisällöt - Sosiaalipedagoginen lähestymistapa, arkilähtöisyys, osallisuus, moninaisuus, dialogi, yhteisöllisyys, sosialisaatio, emansipaatio ja empowerment käsitteenä, arjen tuki ja sosiaaliohjaus erilaisissa toimintaympäristöissä
Suoritustavat osallistuminen lähiopetukseen, pienryhmätyöskentely, yhteistoiminnallinen opintomatka, Tehtävä tai tentti.
Toteutustavat
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHONKAKOSKI, Arja. Sosiaaliohjauksen käsite. Jäännös vai mahdollisuus sosionomin (AMK) koulutuksen jäsentäjänä? JANUS vol. 13 (2), 211 217. Saatavissa: http://www.sosiaalipoliittinenyhdistys.fi/janus/0205/puheenvuoro6_0205.pdf

HÄMÄLÄINEN, Juha. 1997. Sosiaalipedagogiikka. Juva: WSOY.

MÄKINEN, Päivi, RAATIKAINEN, Eija & SAARNIO, Tuula. 2011. Ammattina sosionomi . Sanoma Pro Oy. Ammattina sosionomi

Edeltävät opinnot
Linkki
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöJuntunen Anne-Leena

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube