Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS16KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSVAI5
NimiKuntoutus ja päämiehisyyden tukeminen
Nimi englanniksiRehabilitation and supporting the client
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- kuvata kuntoutuksen historiallisen kehittymisen nykypäivään

- selittää kuntoutuksen merkityksen yksilön, perheen ja yhteiskunnan kannalta

- nimetä erilaisten kuntoutujien, ryhmien, perheiden ja yhteisöjen kuntoutuksen lähtökohtia ja kuntoutustarpeita aiheuttavia tekijöitä

- arvioida asiakkaan työ- ja toimintakyvyn edellytyksiä ja rajoitteita erilaisissa toimintaympäristöissä

- kuvata erilaisten kuntoutujien kuntoutumisprosesseja

- laatia moniammatillisen työryhmän jäsenenä kuntoutujalähtöisen kuntoutussuunnitelman

- selvittää kuntoutukseen liittyvät etuisuudet ja sosiaaliturvan sekä kuntoutukseen liittyvää lainsäädäntöä

- soveltaa ohjaustyön ja ohjausmenetelmien teoriaa omassa ohjaustyössään kuntoutujalähtöisellä työotteella

Keskeiset sisällötKuntoutuksen historia, kuntoutuksen paradigma ja kuntoutus monitieteisenä ilmiönä, toiminta- ja työkyvyn kehittyminen ja muutokset elämänkaaren eri vaiheissa ja niihin vaikuttavat tekijät, kuntoutustarpeen arviointi osana moniammatillista tiimiä, eri ikäisten ja erilaisten kuntoutujien kuntoutumisprosessi , kuntoutussuunnitelman rakenne ja sisältö, moniammatillisuus ja kuntoutujalähtöisyys kuntotussuunnittelussa, kuntoutusmotivaatio ja taloudelliset etuudet, palveluohjaus, sosiodynaaminen ohjaus ja ryhmädynamiikka.
SuoritustavatOsallistuminen lähiopetukseen, pienryhmätyöskentely, tehtävä tai tentti, Kuntoutussuunnitelman laatiminen ja esittäminen sekä toisen kuntoutussuunitelman vertaisarviointi. Opintojaksoon mahdollisesti liitettävä työelämäläheinen osio kuvataan kurssin ensimmäisillä kokoontumiskerroilla, HOPS-loppukeskustelu
Toteutustavat
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliJÄRVIKOSKI, Aila & HÄRKÄPÄÄ, Kristiina 2011. Kuntoutuksen perusteet. WSOY

JÄRVIKOSKI, Aila, LINDH, Jari & SUIKKANEN, Asko 2011. Kuntoutus muutoksessa. Lapin yliopistokustannus

ICF: Toimintakyvyn, tomintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. 2004. Gummerus.

Kela 2010.GAS-menetelmä. Käsikirja, versio 2. Autti-Rämö, K. Vainiemi, S. Sukula, A. Kela 2010

KOIVIKKO, Matti & SIPARI, Salla. 2006. Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus. Vajaaliikkeisten kunto ry.

LINDH, Jari. 2007. Ammatillisen kuntoutussuunnitelun vuorovaikutteisuuden ja toteutumisen haasteet.

VÄNSKÄ, Kirsti, LAITINEN-VÄÄNÄNEN, Sirpa, KETTUNEN, Tarja ja MÄKELÄ, Juha. 2011. Onnistuuko ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Edita.

Peavy, R. Vance. 2006. Sosiodynaamisen ohjauksen opas. (sumennos AUVINEN, Petri) Helsinki: Psykologinen kustannus.

Edeltävät opinnot
Linkki
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKaija-Kortelainen Minna

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube