Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS16KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSVAI5
NimiKuntoutus ja päämiehisyyden tukeminen
Nimi englanniksiRehabilitation and supporting the client
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- kuvata kuntoutuksen historiallisen kehittymisen nykypäivään

- selittää kuntoutuksen merkityksen yksilön, perheen ja yhteiskunnan kannalta

- nimetä erilaisten kuntoutujien, ryhmien, perheiden ja yhteisöjen kuntoutuksen lähtökohtia ja kuntoutustarpeita aiheuttavia tekijöitä

- arvioida asiakkaan työ- ja toimintakyvyn edellytyksiä ja rajoitteita erilaisissa toimintaympäristöissä

- kuvata erilaisten kuntoutujien kuntoutumisprosesseja

- laatia moniammatillisen työryhmän jäsenenä kuntoutujalähtöisen kuntoutussuunnitelman

- selvittää kuntoutukseen liittyvät etuisuudet ja sosiaaliturvan sekä kuntoutukseen liittyvää lainsäädäntöä

- soveltaa ohjaustyön ja ohjausmenetelmien teoriaa omassa ohjaustyössään kuntoutujalähtöisellä työotteella

Keskeiset sisällötKuntoutuksen historia, kuntoutuksen paradigma ja kuntoutus monitieteisen√§ ilmi√∂n√§, toiminta- ja ty√∂kyvyn kehittyminen ja muutokset el√§m√§nkaaren eri vaiheissa ja niihin vaikuttavat tekij√§t, kuntoutustarpeen arviointi osana moniammatillista tiimi√§, eri ik√§isten ja erilaisten kuntoutujien kuntoutumisprosessi , kuntoutussuunnitelman rakenne ja sis√§lt√∂, moniammatillisuus ja kuntoutujal√§ht√∂isyys kuntotussuunnittelussa, kuntoutusmotivaatio ja taloudelliset etuudet, palveluohjaus, sosiodynaaminen ohjaus ja ryhm√§dynamiikka.
SuoritustavatOsallistuminen lähiopetukseen, pienryhmätyöskentely, tehtävä tai tentti, Kuntoutussuunnitelman laatiminen ja esittäminen sekä toisen kuntoutussuunitelman vertaisarviointi. Opintojaksoon mahdollisesti liitettävä työelämäläheinen osio kuvataan kurssin ensimmäisillä kokoontumiskerroilla, HOPS-loppukeskustelu
Toteutustavat
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliJ√ĄRVIKOSKI, Aila & H√ĄRK√ĄP√Ą√Ą, Kristiina 2011. Kuntoutuksen perusteet. WSOY

J√ĄRVIKOSKI, Aila, LINDH, Jari & SUIKKANEN, Asko 2011. Kuntoutus muutoksessa. Lapin yliopistokustannus

ICF: Toimintakyvyn, tomintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. 2004. Gummerus.

Kela 2010.GAS-menetelmä. Käsikirja, versio 2. Autti-Rämö, K. Vainiemi, S. Sukula, A. Kela 2010

KOIVIKKO, Matti & SIPARI, Salla. 2006. Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus. Vajaaliikkeisten kunto ry.

LINDH, Jari. 2007. Ammatillisen kuntoutussuunnitelun vuorovaikutteisuuden ja toteutumisen haasteet.

V√ĄNSK√Ą, Kirsti, LAITINEN-V√Ą√ĄN√ĄNEN, Sirpa, KETTUNEN, Tarja ja M√ĄKEL√Ą, Juha. 2011. Onnistuuko ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjausty√∂ss√§ kehittyminen. Edita.

Peavy, R. Vance. 2006. Sosiodynaamisen ohjauksen opas. (sumennos AUVINEN, Petri) Helsinki: Psykologinen kustannus.

Edeltävät opinnot
Linkki
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKaija-Kortelainen Minna

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr