Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES18SP Sähkötekniikan tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
4 EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5              
4 EXX8010 Matematiikka 1 5              
4 EXX8040 Tekniikan fysiikka 5              
4 ESP8010 Sähköalan fysiikka   5            
4 ESP8020 Sähköalan ohjelmointi   5            
4 EXX8020 Matematiikka 2   5            
4 EXX8030 Matematiikka 3     5          
4 ESP8030 Fysiikan laboratoriotyöt ja kemia     5          
4 ESP8040 Yrittäjyys ja liiketoiminta       5        
4 ESP8060 Johtaminen ja työhyvinvointi           5    
 
Ammattiopinnot
Sähkötekniikan yhteiset ammattiopinnot
4 ESA8000 Tasasähköpiirit 5              
4 ESA8010 Sähkönjakelujärjestelmät ja dokumentointi 5              
4 ESA8020 Sähköalan perusopinnot 5              
4 ESA8030 Vaihtosähköpiirit   5            
4 ESA8080 Orientaatioprojekti   5            
4 ESA8090 Sähköturvallisuus ja sähkömittaustekniikka   5            
4 ESA8100 Analogia- ja tehoelektroniikka     5          
4 EXX8050 Engineering English     5          
4 ESA8110 Kiinteistön sähkösuunnittelun perusteet     5          
4 ESA8120 Sähkökoneet     5          
4 EXX8060 Teknisk svenska       5        
4 ESA8130 Electric Power Distribution       5        
4 ESA8140 Digitaalisen säädön perusteet       5        
4 ESA8150 Projektinhallinta         5      
4 ESA8160 Sähköinen talotekniikka         5      
4 ESA8170 Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu ja käyttö         5      
4 ESA8180 Ohjelmoitavat logiikat         5      
4 ESA8190 Sähkökäytöt         5      
4 ESA8200 Sähkön laatu         5      
4 ESA8220 Suurjännitetekniikka           5    
4 ESA8230 Tarkastukset, huolto ja kunnossapito           5    
4 ESA8240 Sähköalan projekti           5    
Talotekniikka ja sähkönjakelu
4 ESA8300 Energian tuotanto ja sähkömarkkinat       5        
4 ESA8310 Integroidut rakennusautomaatiojärjestelmät           5    
4 ESA8320 Kiinteistön sähkösuunnittelu ja urakointi             5  
4 ESA8330 Sähköverkon rakentaminen             5  
Sähkökäytöt ja automaatio
4 ESA8340 Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka       5        
4 ESA8350 Automaatiojärjestelmät           5    
4 ESA8360 Control of Electrical Drives             5  
4 ESA8370 Automaation suunnittelu             5  
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 ESV4740 Sähkön siirtojärjestelmät             5  
4 LLX1600 Myynnin verkkokurssi 5 (NonStop)
4 EXV8000 Boost Your English   5            
4 EXV8010 Saksan perusteet     5          
4 EXV8020 Saksan jatkokurssi       5        
4 EXV8030 Venäjän perusteet     5          
4 EXV8040 Venäjän jatkokurssi       5        
4 EXV8050 Espanjan perusteet           5    
4 EXV8060 Espanjan jatkokurssi             5  
4 EXV8070 Tools for Cross-Cultural Communication       5        
4 EXV8080 Tools for Spoken and Written Skills         5      
4 EXV8090 Tools for Multilingual Environment 5 (NonStop)
International Sales
4 LIX1000 Sales Process and Tools     5          
4 LIX2000 International Sales Management       5        
4 LIX3000 Storytelling and Content Marketing         5      
yPolku
4 LLX3000 Ideasta liiketoimintakonseptiksi 5 (NonStop)
4 LLX3100 Arvolupauksen luominen 5 (NonStop)
4 LLX3200 Asiakastestaus 5 (NonStop)
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 ECH4100 Harjoittelu 1   5            
4 ECH4210 Harjoittelu 2a       5        
4 ECH4220 Harjoittelu 2b       5        
4 ECH4310 Harjoittelu 3a           5    
4 ECH4320 Harjoittelu 3b           5    
4 ECH4330 Harjoittelu 3c             5  
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö               15
   5 ECONT10  Opinnäytetyön suunnittelu             5  
   5 ECONT20  Opinnäytetyön toteutus               5
   5 ECONT30  Opinnäytetyön viimeistely               5
   5 ECONT40  Kypsyysnäyte               0
4 SAVONT2 Opinnäytetyö               15
   5 ECONT50  Opinnäytetyö, projekti 1             5  
   5 ECONT60  Opinnäytetyö, projekti 2               5
   5 ECONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen               5
   5 ECONT80  Kypsyysnäyte               0

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube