Olet täällä

Vakuutusturva

Savonian opiskelijat on vakuutettu ja opiskelijoiden vakuutusturva sisältää:

  • Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisessa palkattomassa käytännön harjoittelussa ja koulussa käytännön työn opetuksessa. Ulkomaalaisista opiskelijoista vain ne, jotka suorittavat suomalaista tutkintoa kuuluvat tämän vakuutuksen piiriin eli vaihto-opiskelijat eivät kuulu.
  • Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus täydentää lakisääteistä ja on voimassa muussa opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa. Vakuutuksen piiriin kuuluminen edellyttää sitä, että opiskelijalla on kotipaikka Suomessa ja kuuluu suomalaisen sosiaaliturvan piiriin (= tästä osoituksena on voimassa oleva kela-kortti)
  • Kummatkin tapaturmavakuutukset korvaavat ainoastaan tapaturmasta johtuvia kuluja (ei esim. sairastumista)
  • Kun opiskelija matkustaa ulkomaille on hänen otettava lisäturvaksi matkavakuutus (esim. matkalla sairastumisen varalta jne.) tai tarkistettava sisältyykö esim. omaan kotivakuutukseen jatkuva matkavakuutus.
  • Työharjoittelijavakuutus korvaa harjoittelupaikan omalle tai hallinnassa olleelle omaisuudelle palkattomassa harjoittelussa opiskelijan toiminnasta aiheutuneita suoranaisia omaisuusvahinkoja. Se on toissijainen harjoittelupaikan omiin vakuutuksiin nähden (eli aina harjoittelupaikan omat vakuutukset selvitettävä ensin).
  • Ulkopuolisille mahdollisesti aiheutuneet vahingot käsitellään pääsääntöisesti harjoittelupaikan vastuuvakuutuksista. Opiskelijalle voi myös syntyä henkilökohtainen korvausvelvollisuus samoin edellytyksin kuin työntekijällä yleensä työnantajaansa kohtaan. 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr