Olet täällä

Opintopsykologi

Opintopsykologin tehtävänä on tukea ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskeluprosessin sujuvaa etenemistä sekä antaa ohjausta opiskeluihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Opintopsykologipalvelun tarkoituksena on tarjota lisätukea esim. opettajatuutoreiden ja opinto-ohjaajien toteuttaman ohjauksen rinnalla. Opintopsykologi on mukana myös opiskelijoiden hyvinvointi- ja ohjauspalveluiden kehittämistyössä yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Lisäksi opintopsykologin työhön kuuluu opettajien ja muun henkilöstön ohjaustehtävän tukeminen, konsultoiminen ja kouluttaminen. Opiskelijoille opintopsykologi tarjoaa yksilö- ja ryhmäohjausta sekä luentoja/kursseja esim. opiskelutaitoihin liittyen.

Opintopsykologille?

Opintopsykologin kanssa voi tulla keskustelemaan erilaisista opiskeluun ja opintojen sujumiseen liittyvistä pulmista. Vastaanotolle voi hakeutua, mikäli halua kehittää opiskelutaitojaan tai pohtia tavoitteitaan sekä oppimiseen ja jaksamiseen liittyviä asioita. Ajatusten vaihtamisesta voi olla apua myös, mikäli oppimisvaikeuteen, jännittämiseen, ajankäyttöön, motivaation ylläpitämiseen tai elämäntilanteeseen liittyvät haasteet kuormittavat opiskelussa. Myös opinnäytetyön tekemiseen, valmistumiseen, ammatti-identiteettiin ja työelämään siirtymiseen liittyvät teemat voivat mietityttää.

Opintopsykologi tarjoaa lyhytkestoista, luottamuksellista ja maksutonta keskustelutukea. Käyntien tavoitteena on yhdessä jäsentää opiskeluissa eteen tulleita haasteita ja löytää uudenlaisia ratkaisuja ja toimintatapoja opiskeluedellytysten parantamiseksi sekä vahvistaa opiskelijan voimavaroja ja itsetuntemusta.

Ajanvaraus

Ajanvaraus ja yhteydenotot opintopsykologi Anna-Maija Pietilä, puh. 044-785 6254, Anna-Maija.Pietila@savonia.fi

Opintopsykologi on tavattavissa kerran kuukaudessa Iisalmessa ja Varkaudessa (varaa aika viimeistään edellisenä päivänä).

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr