Olet täällä

Ilmoittautuminen poissaolevaksi

Jos olet aloittanut opintosi ennen 1.8.2015 ammattikorkeakoulututkinnossa, sinulla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi korkeintaan kahden lukuvuoden (neljän lukukauden) ajaksi. Sinun ei tarvitse ilmoittaa syytä poissaolollesi. Poissaoloaika ei kuluta opiskeluoikeusaikaa.

Jos olet aloittanut opintosi ennen 1.8.2015 ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa, et voi ilmoittautua poissaolevaksi.

Jos aloitat opintosi 1.8.2015 jälkeen, sinulla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ensimmäisenä lukuvuonna vain jos

  • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • olet oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintosi

Poissaolon syy on pystyttävä pyydettäessä todistamaan (esim. palvelukseenastumismääräys, Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta, lääkärin todistus). Mikäli et toimita riittävää selvitystä poissaolosi syystä annettuun määräaikaan mennessä, sinut merkitään läsnä olevaksi ja opintojesi suorittamisaika alkaa kulua.

Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta, taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi. Toisin sanoen, jos olet ensimmäisenä lukuvuonna poissaolevana armeijan, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen armeijan vuoksi, tai jos olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla, sinulla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi vielä toisen lukuvuoden (kahden lukukauden) ajaksi mistä syystä tahansa opintojesi loppuaikana. Jos olet ollut poissa olevana ensimmäisen lukuvuoden ajan oman sairauden tai vamman vuoksi, et voi enää ilmoittautua poissaolevaksi, vaan myöhempiin lukuvuosiin sijoittuva poissaolo kuluttaa opintojen suorittamisaikaa.

Jos otat opiskelupaikan vastaan ja aloitat opintosi 1.8.2015 jälkeen, sekä olet läsnäoleva ensimmäisen lukuvuoden ajan, sinulla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi yhden lukuvuoden (kahden lukukauden) ajaksi mistä syystä tahansa opintojesi loppuaikana (tämä poissaolo ei kuluta opiskeluoikeusaikaa). Tämän lisäksi sinulla on oikeus olla poissaolevana mikäli suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua tai olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla (tämä poissaolo ei kuluta opiskeluoikeusaikaa).

Poissaoloaikanasi sinulla ei ole oikeutta suorittaa opintoja tai saada suorituksia opintorekisteriin. Sinulla ei ole oikeutta opintotukeen, ateriatukeen eikä muihinkaan opiskelijoiden etuihin (mm. matka-alennukset). Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, muista perua opintotukesi Kelan sähköisessä asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi

Poissaolevana opiskelijana sinun on huolehdittava seuraavan vuoden ilmoittautuminen aikataulun mukaisesti. Kun palaat poissaolosi jälkeen jatkamaan opintojasi, tarkista henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (hops) sekä noudata silloin voimassaolevaa, mahdollisesti muuttunutta opiskelusuunnitelmaa.
 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr