Olet täällä

Savonian suomen opinnot

Kuva opiskelijat

Suomeen muuttanut, haaveiletko korkeakouluopinnoista? Haluatko hakea opiskelemaan esimerkiksi sairaanhoitajaksi, sosionomiksi, bioanalyytikoksi tai insinööriksi kevään 2018 yhteishaussa? Puhut ja kirjoitat suomea perustasolla. Tule oppimaan lisää suomen kieltä, opiskelutekniikkaa ja tietoteknisiä taitoja. Pääset myös tutustumaan työelämään sinua kiinnostavalle alalle. Huom.! Aikaisemmin annetuista tiedoista poiketen koulutus on maksuton. Tutustu Mavasuomi-koulutukseen >>

Vai oletko jo B1.2-tasolla ja haluat opiskella edistyneempien opintoja? Sekin onnistuu, koska Savonia tarjoaa B2- ja C1-tasoisia suomen kursseja. Tutustu edistyneempien kielikoulutuksiin >>

Lisätietoja koulutuksista antaa:

Suomen kieli toisena ja vieraana kielenä -opettaja (FM)
Kukka-Maaria Raatikainen
puh. 044 785 6633 / kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi

Mavasuomi (Valmentava koulutus maahanmuuttajille)

Paikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Haukisaarentie 2, Iisalmi TAI etäopintoina
Kesto: 23.10.2017–20.3.2018
Ajankohdat: maanantaisin ja tiistaisin kello 12–16
Hakeminen: täytä sähköinen hakulomake 18.10.2017 mennessä.
Laajuus: 20 opintopistettä (n. 4 op/kk)
Hakijat: henkilöt, joilla on noin B1-tasoinen suomen kielen taito
Ryhmät: yhteensä noin 20 opiskelijaa Iisalmessa/etänä
Hinta: maksuton

Opiskelumenetelmät

Koulutus on monimuotokoulutusta. Voit opiskella esimerkiksi iltatyön ohella, koska tunnit ovat päiväaikaan. Voit mahdollisesti opiskella työttömänä: opiskelu on sivutoimista. Lähitunnit pidetään Iisalmessa, mutta voit seurata verkkoluentoja omalta koneeltasi missä vain. Oppimistehtäviä tehdään puhuen ja kirjoittaen. Kotona opiskellaan oppimisalusta Moodlessa, internet-palveluissa ja Facebookissa. Lisäksi tutustut työelämään noin yhtenä päivänä viikossa.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksessa parannetaan yleistä ja ammatillista kielitaitoa ja ymmärrystä suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta. Opiskelet ammattialan kieltä ja alan toimintakulttuuria työelämässä sinua kiinnostavalla alalla. Koulutuksessa suomen kielen taitosi paranevat niin, että opiskelu korkeakoulussa onnistuu (noin B2-taso). Koulutuksessa tutustutaan opiskeluun suomalaisessa korkeakoulussa. Koulutuksen jälkeen voit pyrkiä korkeakouluopiskelijaksi tai mennä töihin. Valmentava koulutus ei anna suoraa opiskeluoikeutta eikä lisäpisteitä opiskelijavalintaan.

Valintakriteerit

Sinulla on hyvä olla B1-tason kielitaito, jotta pärjäät opinnoissa. (Huomaathan, että jos olet käynyt koulusi muulla kuin suomen kielellä, sinun ei tarvitse ammattikorkeakouluopinnoissa opiskella ruotsia. Jos pääset opiskelemaan ammattikorkeakouluun, suoritat kieliopintoja esimerkiksi suomen kielessä.)

Todistus

Todistuksen saaminen koulutuksesta edellyttää hyväksytyn tasoisesti suoritettuja opintojaksoja. Todistus ei ole yleiseen kielitestiin (YKI) rinnastettava.

Opintojaksot
  • B1.2 kirjallinen suomi
5 op 23.10.2017–21.11.2017
  • Suomalainen työkulttuuri
5 op 27.11.2017–09.01.2018
  • B1.2 suullinen suomi
5 op 15.01.2018–13.02.2018
  • Pääsykoevalmennus
5 op 19.02.2018–20.03.2018

 

 

 

 

Hakijan muistilista
  • Varmista, että sinulla on vaadittavat suomen kielen taidot (B1).
  • Täytä sähköinen hakulomake 18.10.2017 mennessä. Koulutukseen voi osallistua ilman haastattelua.
  • Koulutus alkaa maanantaina 23.10.2017, mikäli ryhmään saadaan riittävästi osanottajia.

Mavasuomi-esite >>

 

Edistyneempien kielikoulutus

Jos suomen kielen taitosi on B1.2-tasolla ja haluat jatkaa kieliopintoja esimerkiksi Mavasuomen opintojen jälkeen, Savonia tarjoaa B2- ja C1-tasoisia suomen kursseja.

Paikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Haukisaarentie 2, Iisalmi TAI etäopintoina
Kesto: 16.8.2017–17.5.2018, seuraava opintojakso alkaa 7.12.2017
Hakeminen: täytä sähköinen hakulomake 30.11.2017 mennessä. Viimeiseen opintojaksoon (suomen kielen valmennus) voi ilmoittautua samalla kerralla tai myöhemmin.
Laajuus: 15 opintopistettä; 3 x 5 op:n opintojaksoa
Ryhmät: yhteensä noin 20 opiskelijaa Iisalmessa/etänä
Hinta: 75 euroa / opintojakso 5 op

Koulutus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Koulutus sisältää kolme opintojaksoa, jotka suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet viestiä kirjallisesti ja suullisesti oman alansa ja työelämän viestintätilanteissa. Hän osaa hankkia ja välittää tietoa suomen kielellä. Hän osaa kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä vaihtelevilla rakenteilla ja vivahteikkaalla suomen kielellä. Lisäksi opiskelija osaa ilmaista ja perustella mielipiteitään ja käsityksiään oman alansa kysymyksistä. Referointi, lähdekritiikki ja tietolähteisiin viittaaminen onnistuvat. Opiskelija osaa ääntää suomea selkeästi. Opiskelijalla on valmiudet kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

Opiskelumenetelmät

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka sisältää sekä oppitunteja että itsenäistä opiskelua verkko-oppimisymäristössä. Opintojaksojen oppitunnit pidetään Iisalmessa, Savonian kampuksella. Mikäli et pääse Iisalmeen, voit seurata kaikkien opintojaksojen opetusta verkon välityksellä. Suomen kielen opintoja voi opiskella missä vain tilassa, jossa on käytössä tietokone. Osassa opintoja on hyvä olla käytössä mikrofoni ja webkamera sekä kuulokkeet tai hyvä älypuhelin. Jos kotona ei ole mahdollista katsoa ja nauhoittaa videoita tai äänitiedostoja, voi käyttää myös Savonian kampusten tiloja Kuopiossa, Varkaudessa tai Iisalmessa. Verkko-oppimisympäristössä voi tehdä tehtäviä omaan tahtiin, käytettävissäsi on verkkotietoiskuja esimerkiksi kieliopista, ääntämisestä ja suomalaisesta kirjallisuudesta.

Opintojaksot
  • Kirjallinen suomen kieli, B2-taso
5 op 16.8.-12.10.2017
  • Suullinen suomen kieli, B2-taso
5 op 7.12.2017-22.2.2018
  • Suomen kielen valmennus (YKI 5/C1-taso)
5 op 14.3.-17.5.2018

 

 

 

 

Lue artikkeli: Savoniassa voi opiskella suomeakin >>

 

Tutustu toimintaamme alla olevien videoiden kautta!

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr