Olet täällä

Kesäopinnot

Savonian kesälukukausi päättyy 31.8.2017.

 

Toivottavasti kesäsi opiskellen ja lomaillen on sujunut mukavasti. Savonian kesäopintotarjonnassa oli tarjolla kymmeniä kiinnostavia opintojaksoja, osa verkossa, osa monimuoto-opetuksena. Savoniassa kesäopintoja opiskeli n. 3600 opiskelijaa.

HUOM! Savoniassa on otettu lukuvuoden alussa (ma 28.8.2017) käyttöön uusi Moodle. Kesälukukauden opintojaksot löytyvät osoitteesta moodleold.savonia.fi

 

 

 

 

Suoritusten arviointi ja opintorekisteri

Kesälukukaudella suoritetut opinnot kirjataan Savonian opiskelijahallintojärjestelmään opintojakson päätyttyä. Opettajat vievät kesälukukaudella suoritettujen opintojen suoritusmerkinnät opintorekisteriin 11.9.2017 mennessä.

Opintojaksojen suoritusmerkintöjen siirtyminen eri ammattikorkeakoulujen välillä (kumppanikorkeakoulujen opiskelijat)

Kesäopintojen suoritusten siirtymisessä eri ammattikorkeakoulujen välillä käytetään Puro-palvelua. Opintosuoritukset toimitetaan kahdella eri tavalla riippuen siitä, missä ammattikorkeakoulussa opiskelet. Huomioithan, että tiedonsiirrot vievät aikaa ja suorituksesi näkyy Puro-palvelussa muutaman päivän viiveellä. Lue seuraava ohje huolella ja toimi sen mukaan:

Opintojaksojen suoritustietojen siirtyminen ammattikorkeakoulujen välillä (PDF)

Mikäli opiskelet korkeakoulussa, jossa on käytössä Puro-palvelu ja tarvitset Savoniassa suorittamiesi opintojen hyväksilukemista (AHOT) varten opintojaksokuvauksen, voit tulosta sen itse alla olevista opintojaksokohtaisista linkeistä. Tiedon opintojakson suorittamisesta saat Puro-palvelusta.

Mikäli opiskelet korkeakoulussa, jossa Puro-palvelu ei ole käytössä, lähetämme sinulle opintorekisteriotteen ilmoittautumisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen viimeistään 11.9.2017. Mikäli tarvitset opintojen hyväksilukemista (AHOT) varten opintojaksokuvauksen, voit tulosta sen itse alla olevista opintojaksokohtaisista linkeistä.

Muille kesäopintoja opiskelleille toimitamme opintorekisteriotteen ilmoittautumisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen viimeistään 11.9.2017.

Opintotarjonta

Kesäopinnot, kaikille avoin amk-opintotarjonta

KES17AKT Aktiivinen ikääntyminen

KES17ECS eChild. Alle 5-vuotiaiden lasten funktinaalisten tuotteiden ja vaatteiden suunnittelun perusteet

KES17ECE eChild. The basics of designing functional products and clothing for kids under 5 years old

KES17EDI Edistääkö hyvinvointiteknologia terveyttä - liikunnan ja ravitsemuksen näkökulma

KES17ERI Erityisruokavaliot

KES17GRE Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena

KES17STYIIK2 Iäkkäiden ihmisten kokonaisvaltainen toimintakyvyn edistäminen kotihoidossa

KES17STYIIM2 Iäkkäiden ihmisten moniammatillinen kotihoito

KES17MMA200 Kansantaloustiede

KES17MMA300 Alkoholijuomien perusteet

KES17KEH Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palveluverkostoissa

KES17LLG9200 Kehittyvien markkinoiden liiketoimintamahdollisuudet

KES17KES Kestävän kehityksen ruokavalinnat - sanoista tekoihin

KES17LAA Laatu radiografiassa

KES17LIH Lihavuuden ennaltaehkäisy ja hoito

KES17MIE Liikunta ja ravitsemus mielenterveyden edistäjänä

KES17SAININR2 New international nursing roles in digitalized community health care system

KES17DNVA150 Palvelumuotoilu

KES17DAVA150 Palvelumuotoilu 2

KES17SAIPEO1 Perioperatiivinen hoitotyö

KES17ETP4520 PHP-ohjelmointi

KES17STYAME1 Professional Ethics and Facing the Customer

KES17RAS Raskausajan diabetes

KES17SEK Seksuaalisuus ja seksuaaliterveyden edistäminen

KES17SIJO Sijoitustoiminta

KES17ECF4000 Tekniikan fysiikka

KES17LLA100 Tietoinen HR-johtaminen

KES17EKE4300 Management Accounting

KES17EK1000 3D-suunnittelua pilvessä - Onshape-peruskurssi

 

Kesäopinnot, vain avoimen amk:n, Savonian, Sakkyn, Ysaon, Ingmanedun, Saimaan amk:n ja Karelia-amk:n opiskelijoille

KES17AKV Akvarellimaalauksen perusteet

KES17STYENG1 English and cross-cultural communication in social and health care

KES17SSVAI2 Erityinen tuki ja lapsen osallisuuden vahvistaminen

KES17MIG9158 Introduction to Russia

KES17JAL Jalometallityön perusteet

KES17STYMENT2 Mentorointi ja opiskelijaohjaus

KES17ETP3120 Python-ohjelmointi

KES17TAI Taidekasvatuksen välineitä varhaisiän vuorovaikutukseen

KES17STYTU1 Tutkin, oivallan, kehitän

KES17TYÖ Työelämän ajokortti

KES17EK2000 3D-tulostuksen perusteet

Kesäopinnot, kaikille avoin yamk-opintotarjonta

KES17EJY1430 Projektinhallinta

Opintomaksut ja opintojen maksuttomuus

Lisätietoa kesäopintojen maksuista löydät täältä. Mikäli olet kesälukukausi.fi -yhteistyöhön kuuluvan kumppanioppilaitoksemme opiskelija, opinnot ovat maksuttomia. Kumppanioppilaitosten tutkinto- ja polkuopiskelijat merkitsevät ilmoittautumislomakkeelle tiedon maksuttomuudesta sekä oman korkeakoulunsa/oppilaitoksen nimen.

Ilmoittautumisvahvistus

Ilmoittautuja saa sähköpostiinsa koosteen/vahvistuksen opintojaksolle ilmoittautumisesta. Tätä vahvistusta ja siinä olevia tietoja voidaan käyttää mm. kesäopintotukea haettaessa. Mikäli ilmoittautuja tarvitsee erillisen todistuksen kesäopinnoista, hänen tulee lähettää s-postilla pyyntö avoin.amk@savonia.fi

Ilmoittautumisen peruminen

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta ilmoittautumisajan kuluessa. Kaikki peruutukset tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen: avoin.amk(at)savonia.fi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä veloitetaan koko opintojakson tai -kokonaisuuden maksu.

Jos opintosi keskeytyvät

Mikäli opiskeluoikeuden saanut ja sen vahvistanut opiskelija keskeyttää opinnot, on siitä ilmoitettava kirjallisesti avoimen ammattikorkeakoulun yhteyshenkilölle. Laskutettuja tai maksettuja opintomaksuja ei palauteta, ellei kyseessä ole sairaustapauksesta johtuva keskeytys, jolloin on esitettävä lääkärintodistus avoimen ammattikorkeakoulun yhteyshenkilölle.

Suoritusten arviointi ja opintorekisteri

Opintosuoritukset kirjataan Savonian opiskelijahallintojärjestelmään. Suoritettuasi opinnot hyväksytysti saat opintorekisteriotteen, josta selviävät suorittamasi opinnot.

Opintojaksojen suoritusmerkintöjen siirtyminen eri ammattikorkeakoulujen välillä

Kesän 2017 opintojaksojen opintosuoritukset toimitetaan kahdella eri tavalla riippuen siitä, missä ammattikorkeakoulussa opiskelet. Lue seuraava ohje huolella ja toimi sen mukaan:

Opintojaksojen suoritustietojen siirtyminen ammattikorkeakoulujen välillä (PDF)

Lisätietoja

Lisätietoja kesäopintoihin ilmoittautumisesta ja käytännöistä antavat avoimen amk:n yhteyshenkilöt

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr