Olet täällä

Sosiaali- ja terveysalan erillishaku

Savonia järjestää kahdesti vuodessa erillishakuja, syksyllä marraskuun alussa ja keväällä toukokuun alussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

Sosiaali- ja terveysalalla erillishaussa voi esimerkiksi hakea uutta tutkinto-oikeutta saman alan tutkintoon siinä tapauksessa, että haluaa suorittaa uuden tutkinnon samalla alalla (aiemman AMK-tutkinnon on oltava valmis hakuajan loppuun mennessä). Tämä koskettaa seuraavia tutkintoja:

  • Sosionomi (AMK) voi hakea uudestaan Sosionomiksi opiskelemaan varhaiskasvatuksen opinnot (antaa kelpoisuuden toimia lastentarhanopettajana)
  • Sairaanhoitaja (AMK) voi hakeutua opiskelemaan kätilöksi, terveydenhoitajaksi tai ensihoitajaksi
  • Kätilö (AMK) voi hakeutua opiskelemaan terveydenhoitajaksi tai ensihoitajaksi
  • Terveydenhoitaja (AMK) voi hakeutua opiskelemaan kätilöksi tai ensihoitajaksi
  • Ensihoitaja (AMK) voi hakeutua opiskelemaan kätilöksi tai terveydenhoitajaksi

Hakukohteet vaihtelevat hakuaikojen välillä, eikä kaikkiin tutkintoihin voi hakea jokaisessa hakuajassa. Lisäksi hakukohteina voi olla myös erillisiä, tietylle hakijaryhmälle suunnattuja opintoja.

Seuraava hakuaika on 2. - 15.5.2018

Hakeminen:

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Hakukohteet löydät osoitteesta www.opintopolku.fi, kirjoita hakukenttään koulutuksen nimi + Savonia, esim. Terveydenhoitaja Savonia. Klikkaa koulutuksen kohdalta "Avaa lisätiedot" ja klikkaa "Täytä hakulomake" oikean haun kohdalta, haun nimi on SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ERILLISHAKU, Savonia AMK, + hakukausi, esim. kevät 2018.

Täytä hakulomake hakuaikana 2. - 15.5.2018. Huom! Haku päättyy 15.5.2018 klo 15.00.

Lisätietoja voit kysyä Savonian hakijapalveluista hakijapalvelut@savonia.fi.

Kevään 2018 hakohteet

Terveydenhoitaja (AMK), 4 opiskelupaikkaa

Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelmaan voivat hakea Sairaanhoitajan (AMK), Kätilön (AMK) ja Ensihoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneet.

Opiskelijavalinta tehdään aiemman tutkinnon arvosanojen keskiarvon ja opinnäytetyön arvosanan yhteispisteytyksen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Hakijat liittävät Opintopolun hakulomakkeelle kopion tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriotteesta.

Opiskeluoikeutta myönnetään 1,5 vuotta ajalle 3.9.2018 – 31.12.2019.

Opinnot toteutetaan päiväopiskeluna henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS) mukaisesti. HOPS-opiskelijoilla ei ole erillisjärjestelyjä, vaan he osallistuvat muun tutkinto-opiskeluryhmän mukaiseen opetukseen. Harjoittelu ja osa teoriaopinnoista edellyttävät pakollista läsnäoloa opetuksessa.

 

Varhaiskasvatuksen opinnot 60 op, Sosionomi (AMK), 20 opiskelupaikkaa

Varhaiskasvatuksen opintoihin voivat hakea Sosionomin (AMK) tutkinnon suorittaneet, joilla on varhaiskasvatuksen työkokemusta lastentarhanopettajan tehtävissä vähintään yksi vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen, mutta ei ole kelpoisuutta lastentarhanopettajan tehtäviin.

Opinnot suorittamalla saat kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin opiskelemalla sosiaalipedagogiikan ja varhaiskasvatuksen osaamista tuottavat opinnot 60 op (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta, kelpoisuuslaki 272/2005 ja -asetus 608/2005). Koulutus ei anna kelpoisuutta esiopettajan tehtäviin.

Opinnot toteutetaan osana sosionomin tutkinto-ohjelmaa joustavasti digitaalisia oppimisympäristöjä ja opetusvälineitä hyödyntäen. Koulutuksessa toteutuu opiskelijan systemaattisesti ohjattu oppimisprosessi sekä opettajatuutorin ohjaus. Opintoihin sisältyy pedagoginen harjoittelu (15 op) päiväkodissa ja tutkimus- ja kehittämistehtävä (15 op) varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön. 

Opiskelu edellyttää hyviä verkko-opiskelutaitoja.

Opiskelijavalinta tehdään motivaatiokirjeen ja työkokemuksen perusteella. Motivaatiokirjeen tehtävänanto julkaistaan näillä sivuilla hakuajan alkaessa. Hakijat liittävät Opintopolun hakulomakkeelle kopion Sosionomin (AMK) tutkintotodistuksesta, työtodistukset lastentarhanopettajan työkokemuksesta sekä motivaatiokirjeen.

Opiskeluoikeutta myönnetään 2,5 vuotta ajalle 1.7.2018 - 31.12.2020. Heinä-elokuun ajalle opiskelijat saavat opintoihin orientoivan ennakkotehtävän. Lauantaina 1.9.2018 järjestetään lähiopetuspäivä Iisalmen kampuksella.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr