Olet täällä

Erillishaut

Savonia järjestää kahdesti vuodessa erillishakuja, syksyllä marraskuun alussa ja keväällä toukokuun alussa.
Hakeminen tapahtuu hakuaikana sähköisellä lomakkeella www.opintopolku.fi.

Syksyn erillishaku on päättynyt 15.11.2018 klo 15.00.
Seuraava hakuaika on toukokuussa 2019.

Erillishauissa voivat hakea:

  • muualla kuin Savonian avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet
  • siirto-opiskelijat
  • opiskeluoikeuden palautusta hakevat
  • sosiaali- ja terveysalalla toista saman alan tutkinto-oikeutta hakevat

Aloituspaikat vaihtelevat vuosittain ja tutkinto-ohjelmittain. Yleensä aloituspaikkoja on 0-5 tutkinto-ohjelmassa. Opiskelijoita valitaan sen verran kuin tutkinto-ohjelmassa on vapaita opiskelupaikkoja. Jos hakijoita on enemmän kuin vapaita opiskelupaikkoja, tapahtuu valinta opintopistemäärän perusteella. Sosiaali- ja terveysalan saman alan toista tutkinto-oikeutta hakevien kohdalla valinta tapahtuu aiemman tutkinnon opintomenestyksen perusteella, koska opintopistemäärä on kaikilla sama.

Erillishaun tulokset ovat selvillä noin neljän (4) viikon päästä haun päättymisestä. Päätös lähetetään hakijalle sähköpostitse. Päätökseen tyytymätön voi kirjallisesti hakea oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen Savonia-ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.

Lisätietoja Hakijapalveluista
sähköpostitse: hakijapalvelut@savonia.fi
puhelimitse: 044 785 7002

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube