Olet täällä

Sosiaali- ja terveysalan erillishaku

Sosiaali- ja terveysalalla erillishaussa voit hakea uutta tutkinto-oikeutta saman alan tutkintoon siinä tapauksessa, että haluat  suorittaa uuden tutkinnon samalla alalla. Tämä koskettaa seuraavia tutkintoja:

 • Sosionomi (AMK) voi hakea uudestaan Sosionomiksi opiskelemaan varhaiskasvatuksen opinnot (antaa kelpoisuuden toimia lastentarhanopettajana)
 • Sairaanhoitaja (AMK) voi hakeutua opiskelemaan kätilöksi, terveydenhoitajaksi tai ensihoitajaksi
 • Kätilö (AMK) voi hakeutua opiskelemaan terveydenhoitajaksi tai ensihoitajaksi
 • Terveydenhoitaja (AMK) voi hakeutua opiskelemaan kätilöksi tai ensihoitajaksi
 • Ensihoitaja (AMK) voi hakeutua opiskelemaan kätilöksi tai terveydenhoitajaksi

Hakukohteet vaihtelevat hakuaikojen välillä. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

Kevään 2017 hakuaika on 1.-15.5.2017

Kätilö (AMK)

 • Pohjakoulutusvaatimus: ensihoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK)
 • Opiskelun kesto: noin 2 vuotta ja se riippuu opiskelijan aikaisemmasta tutkinnosta, aiemmin hankitusta osaamisesta sekä tutkintoon kuuluvan pakollisen harjoittelun suorittamisajasta.
 • Toteutus: Erillishaussa valituille opiskelijoille ei järjestetä erillistä omaa opetusta vaan opinnot toteutetaan  kätilöryhmän TK15K opetussuunnitelman ja aikataulujen mukaisesti.
 • Paikkoja haettavana: 2 

Terveydenhoitaja (AMK)

 • Pohjakoulutusvaatimus: ensihoitaja (AMK), kätilö (AMK), sairaanhoitaja (AMK)
 • Opiskelun kesto: noin 1,5 - 2 vuotta ja se riippuu opiskelijan aikaisemmasta tutkinnosta, aiemmin hankitusta osaamisesta sekä tutkintoon kuuluvan pakollisen harjoittelun suorittamisajasta.
 • Toteutus: Erillishaussa valituille opiskelijoille ei järjestetä erillistä omaa opetusta vaan opinnot toteutetaan  terveydenhoitajaryhmän TT15K opetussuunnitelman ja aikataulujen mukaisesti.
 • Paikkoja haettavana: 4

Hakijan AMK-tutkinnon on oltava valmis hakuajan loppuun mennessä. Valinta tehdään AMK-tutkinnon opintomenestyksen perusteella. Sosiaali- ja terveysalan erillishaussa opiskeluoikeuden saaneet eivät voi ilmoittautua poissaolevaksi.

Hakeminen:

Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi. Koulutuksen löydät opintopolusta kirjoittamalla hakukenttään Savonia ja koulutuksen nimen (esim. Savonia, Ensihoitaja). Koulutuksen löydyttyä klikkaa koulutuksen nimeä, että saat kuvaustiedot näkyviin ja valitse sen jälkeen oikea hakukohde. Hakukohteen nimessä lukee Erillishaku (esim. Erillishaku, Ensihoitaja (AMK))

Huom! Hakulomaketta täytettäessä koulutustaustaksi on laitettava ” Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto” ja täytettävä pyydetyt tiedot. Muita koulutustietoja ei tarvitse laittaa, sillä niillä ei ole merkitystä haettaessa erillishaussa.

Hakemisen lisäksi sinun tulee lähettää seuraavat liitteet Savonia-ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin 17.5.2017 mennessä

 1. kopio aiemmasta tutkintotodistuksesta
 2. kopio opintorekisteriotteesta

Savonia-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Sosiaali- ja terveysalan erillishaku
PL 6
70201 Kuopio

Liitteet voi lähettää myös sähköpostin liitteenä os. hakijapalvelut@savonia.fi

 

Syksyn 2016 hakuaika oli 1.-15.11.2016 ja haussa oli Ensihoitajan (AMK) tutkinto

Ensihoitaja (AMK)

 • Pohjakoulutusvaatimus: kätilö (AMK) sairaanhoitaja (AMK) tai terveydenhoitaja (AMK)
 • Opiskelun kesto: 2 vuotta ja se riippuu opiskelijan aikaisemmasta tutkinnosta, aiemmin hankitusta osaamisesta sekä tutkintoon kuuluvien pakollisten lähiopintojen ja harjoittelun suorittamisajasta. Mikäli opiskelija poikkeaa HOPSistaan (henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma), opintojen suorittaminen pitkittyy ilmoitetusta ajasta.
 • Ennakkotehtävä: (ohjeet saatavilla hakuaikana)
 • Toteutus: Opiskelu toteutuu ensihoitajaryhmän TE15S opetussuunnitelman mukaisesti.  Opiskelija sovittaa HOPSin mukaiset lähiopetuspäivänsä ryhmän opetusaikatauluihin opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla. Erillisjärjestelyjä ei ole.
 • Paikkoja haettavana: 2

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr