Olet täällä

Opiskeluoikeuden palautus

Seuraava hakuaika on 1.-15.11.2017.

Savonia järjestää kahdesti vuodessa erillishakuja, syksyllä marraskuun alussa ja keväällä toukokuun alussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

Jos olet opiskellut Savoniassa tai jossakin muussa korkeakoulussa ja olet menettänyt opiskeluoikeutesi (olet eronnut, opiskeluoikeusaika on päättynyt etkä ole valmistunut tai olet laiminlyönyt ilmoittautumisen), voit hakea opiskeluoikeuden palautusta.

Opiskeluoikeuden palauttamisesta päättää koulutusvastuujohtaja. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa vain samaan tai vastaavaan tutkinto-/koulutusohjelmaan, missä aikaisempi opiskeluoikeus on ollut. Opiskeluoikeuden palauttamisen yhteydessä saat opintojen loppuun saattamiseksi riittäväksi katsotun opiskeluoikeusajan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella. Opiskeluoikeus palautetaan pääsääntöisesti seuraavan lukukauden alusta lähtien.

Eronnut tai opiskeluoikeusaika päättynyt
Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, jos tutkinnostasi puuttuvia opintoja on enintään 60 opintopistettä tai yamk-tutkinnosta enintään 30 opintopistettä. Jos opintoja puuttuu enemmän, voit opiskella ensin avoimessa ammattikorkeakoulussa siihen saakka kunnes opiskeluoikeuden palauttamisen ehto täyttyy. Avoimen ammattikorkeakoulun eri koulutusalojen yhteyshenkilöiden tiedot löydät nettisivuiltamme, kohdasta Avoin ammattikorkeakoulu. Et voi ilmoittautua poissaolevaksi, vaan olet läsnä oleva koko opiskeluoikeusajan.

Ilmoittautumisen laiminlyönti
Opiskeluoikeus  voidaan palauttaa, jos opintojen loppuun saattaminen on realistista opiskeluoikeusaikana.  Opiskeluoikeusaika kuluu koko sen ajan, kun ilmoittautumisen laiminlyönti on tapahtunut. Ensin kuluu poissaoloaika (2 lukuvuotta ennen 1.8.2015 aloittaneilla opiskelijoilla ja yksi lukuvuosi 1.8.2015 jälkeen opintonsa aloittaneilla) ja sen jälkeen opiskeluoikeusaika.

Käsittelymaksu:

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron suuruinen maksu. Maksu maksetaan Savonian verkkokaupassa, os. studystore.savonia.fi/

Hakeminen:
Ennen hakuaikaa, ole yhteydessä Savonia-ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajaan jotta saat ajoissa päivitetyn HOPSin.

Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi. Koulutuksen löydät opintopolusta kirjoittamalla hakukenttään Savonia ja koulutuksen nimen (esim. Savonia, Tradenomi). Koulutuksen löydyttyä klikkaa koulutuksen nimeä, että saat kuvaustiedot näkyviin ja valitse sen jälkeen oikea hakukohde. Hakukohteen nimessä lukee erillishaku (esim. Erillishaku,Tradenomi). Huom! Hakulomaketta täytettäessä koulutustaustaksi on laitettava ”Muu korkeakoulukelpoisuus” ja täytettävä pyydetyt tiedot. Muita koulutustietoja ei tarvitse laittaa, sillä niillä ei ole merkitystä haettaessa erillishaussa.

Lisäksi sinun tulee lähettää Savonia-ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin 17.11.2017 mennessä

  • opiskelutodistus, josta selviää käyttämäsi opiskeluaika sekä läsnä/poissaolokaudet (oppilaitoksen leimalla ja virkailijan allekirjoituksella varustettu)
  • opintorekisteriote, josta selviää aiemmin suorittamasi opinnot (oppilaitoksen leimalla ja virkailijan allekirjoituksella varustettu)
  • Savonia-amk:ssa hyväksytty henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 
    Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemisessä auttaa alasi opinto-ohjaaja.
  • kuitti maksetusta hakemuksen käsittelymaksusta

Savonia-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Erillishaku, Opiskeluoikeuden palautus
PL 6
70201 Kuopio

Liitteet voi lähettää myös sähköpostin liitteenä os. hakijapalvelut@savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr