Olet täällä

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

Erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500 €
Haku koulutukseen: 25.2.–15.5.2019
Koulutuksen ajankohta: 10.9.2019–20.5.2020

Tule kouluttautumaan Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutukseen. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opinnoissa hankittua osaamista voidaan ahotoida YAMK-tukintoon.

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan vastaanottotoiminnassa tarvittavaa kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Koulutusesite >>

Kohderyhmä

Jo työelämässä toimineille, korkeakoulututkinnon (amk) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Tavoitteet

Koulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija: 

  • hallitsee asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot
  • toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön erityisosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
  • hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
  • osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjausmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin
  • arvioi ja kehittää toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista
  • osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja hoito-ja palveluketjujen kehitys-ja uudistamistyöhön

Sisältö

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä moduulista. Kaksi ensimmäistä moduulia tarkastelevat sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa käytännön näkökulmasta, kun taas kolmas moduuli käsittelee vastaanottotoimintaa käytäntö- ja käyttäjälähtöisen kehittämisen ja toiminnan uudistamisen näkökulmasta. 

  • Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa 15 op
  • Asiakaslähtöinen ohjaus 8 op
  • Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen 7 op

Katso opetussuunnitelma >>

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hämeen, Kajaanin, Karelian, Lapin, Oulun, Savonian ja Vaasan ammattikorkeakoulujen kanssa.

Ajankohta

10.9.2019–20.5.2020

Lähipäivät:
2019: 10.–11.9., 10.10., 21.11., 12.12.2019
2020: 22.–23.1., 20.2., 25.–26.3., 23.4., 20.5.2020

Hinta

1500 € / osallistuja (alv 0%)

Hakeminen  

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella 25.2.–15.5.2019 välisenä aikana.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 27.5.2019 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 7.6.2019 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Lisätiedot

Marja-Anneli Hynynen 044 785 660 tai marja-anneli.hynynen@savonia.fi
Eeva-Riitta Ylinen 044 785 6467 tai eeva-riitta.ylinen@savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube