Olet täällä

Avoimen AMK:n väylä

Kun olet suorittanut Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa

 • ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja vähintään 60 op tai
 • ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja 30 op (90 op:n tutkinto)
  tai 10 op (60 op:n tutkinto) tai
 • osaamista täydentäviä opistoasteen, korkea-asteen tutkintoasi alan vastaavan ammattikorkeakoulututkinnon opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) mukaisesti puolet siitä määrästä, jota tutkinnon päivittäminen ammattikorkeakoulututkinnoksi edellyttää
 • puolet opinnoista joita hopsin mukaan sinun tarvitsee suorittaa, jotta voit valmistua oman alasi toiseen ammattikorkeakoulututkintoon (esim. olet koulutukseltasi rakennusmestari ja haluat opiskella rakennusinsinööriksi).
 • ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia, Savonian tutkintovaatimusten mukaisia opintoja vähintään 60 op

voit hakea joustavasti ympäri vuoden tutkinto-opiskelijaksi.

Jos olet opiskellut muualla kuin Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa katso kohta ”Erillishaut”.

Opintojen on oltava sisällytettävissä siihen tutkinto-ohjelmaan, johon haet opiskeluoikeutta.

Polkuopiskelijat
Kun olet suorittanut 60 op ammattikorkeakoulututkintoon tai 30 op (90 op:n tutkinto) / 10 op (60 op:n tutkinto) ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja Savonian Avoimessa AMK:ssa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi. Hyväksiluettuja opintoja ei lasketa kertymään. Opiskeluoikeutta sinulle myönnetään pääsääntöisesti yksi vuosi vähemmän, kuin mitä kyseisen tutkinnon suorittaminen normaalisti kestäisi. Tutkinto-opiskelijana sinulla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi, ohjeet löytyvät nettisivuiltamme.

Huom! Sosiaali- ja terveysalalla, rakennusarkkitehtikoulutuksessa, musiikkipedagogikoulutuksessa ja tanssinopettajakoulutuksessa on hakemisen lisäksi osallistuttava soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään osana yhteishakua. Voidaksesi tulla valituksi, sinun on saavutettava riittävä tulos soveltuvuuskokeessa. Jos olet saavuttanut soveltuvuuskokeessa hyväksytyn tuloksen viimeisen vuoden aikana, sinun ei tarvitse osallistua uudestaan kokeeseen. Joihinkin koulutuksiin voidaan vaatia hyväksytty tulos soveltuvuuskokeesta jo ennen opintojen aloittamista avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnon päivittäminen AMK-tutkinnoksi / toisen saman alan amk-tutkinnon suorittaminen.
Jos olet suorittanut aiemman opistotasoisen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, ja suoritat avoimessa ammattikorkeakoulussa osaamista täydentäviä vastaavan ammattikorkeakoulututkinnon opintoja hopsin mukaisesti puolet siitä määrästä, jota tutkinnon päivittäminen ammattikorkeakoulututkinnoksi edellyttää, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi. Samoin toimitaan jos haluat suorittaa saman alan toisen ammattikorkeakoulututkinnon (esim. olet koulutukseltasi rakennusmestari ja haluat opiskella rakennusinsinööriksi).

Mikäli tutkinnon päivittäminen hopsin mukaisesti edellyttää 60 op:n opinnot, niistä tulee haettaessa olla suoritettu Savonian avoimessa amk:ssa 30 op. Hopsin tekemisessä sinua auttavat opinto-ohjaajat. Opiskeluoikeutta sinulle myönnetään Hopsin mukaisesti, eikä sinulla ole oikeutta ilmoittautua poissaolevaksi.

 

Hakeminen:

1. Kun olet suorittanut tarvittavan määrä opintopisteitä ja ne näkyvät opintorekisterioteella, ole yhteydessä Hakijapalveluihin (hakijapalvelut@savonia.fi).

2. Hakijapalvelut avaa sinulle hakulomakkeen Opintopolkuun, ilmoittaa mistä osoitteesta hakulomake löytyy ja mihin saakka se on avoinna.

3. Hakulomaketta täyttäessäsi merkitse koulutustaustaksi ”Korkeakoulun edellyttämät avoimen korkeakoulun opinnot”. Muita koulutustietoja ei tarvitse laittaa, sillä niillä ei ole merkitystä haettaessa avoimen opintojen kautta.

4. Toimita tarvittavat liitteet Hakijapalveluihin joko postitse, tuomalla tai sähköpostin liitteenä:

 • Ammattikorkeakoulututkintoon hakevat: Liitteitä ei tarvitse toimittaa, tulostamme opintorekisteriotteen Avoimen AMK:n opinnoista suoraan järjestelmästä.
   
 • Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakevat: Lähetä kopiot korkeakoulututkintotodistuksesta ja työtodistuksista, joista selviää vaadittava kolmen vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemus voidaan laskea myös opistoasteen tai korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen, lähetä tällöin myös kopio kys. tutkinto-todistuksesta ja työtodistuksista. Opintorekisteriotteen Avoimen AMK:n opinnoista tulostamme suoraan järjestelmästä
   
 • Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon päivittäminen AMK-tutkinnoksi/Saman alan toisen amk-tutkinnon suorittaminen: Lähetä kopio opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnosta tai amk-tutkinnosta, sekä Savonia-ammattikorkeakoulussa laadittu hops tutkinnon suorittamiseksi. Opintorekisteriotteen Avoimen AMK:n opinnoista tulostamme suoraan järjestelmästä.

Hakemuksesi käsitellään vasta kun liitteet ovat saapuneet. Hakijapalvelut tekee päätöksen tutkinto-opiskeluoikeudesta.

Savonia-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
"Avoimen väylän haku"
PL 6
70201 Kuopio

Käyntiosoite: Microkatu 1, E-osa, 3. krs
Avoinna: ma-pe klo 9-11 ja 12-14

hakijapalvelut@savonia.fi

Huom.! Jos et polkuopintojesi jälkeen suoraan hae tutkinto-opiskelijaksi, vaan vasta myöhemmin, tarkastellaan hakukelpoisuutesi erikseen. Silloin suorittamiasi opintoja verrataan sen hetkiseen opetussuunnitelmaan ja tarkastellaan täyttyykö hakukelpoisuuden antama opintopistemäärä edelleen. Huomaathan, että opetussunnitelmamuutosten lisäksi voi olla, että samaa tutkinto-ohjelmaa ei enää ole koulutustarjonnassamme, jossa olet opintopisteesi suorittanut. Tämän vuoksi suosittelemme hakeutumaan tutkinto-opiskelijaksi heti kun olet tarvittavan opintopistemäärän avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellut.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr