Olet täällä

Tradenomi (ylempi AMK), Digital Health, monimuotototeutus

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan tradenomiksi (ylempi AMK)

1.

Kilpailuetua työmarkkinoille

YAMK-tutkinnolla nostat osaamisesi seuraavalle tasolle.

2.

Katso esittelyvideo YAMK-koulutuksesta.


3.

Työelämäläheisyys

Pääset verkostoitumaan työelämään ja opit muilta.

Olet tutustumassa keväällä 2017 haussa olleeseen koulutukseen, joka käynnistyy syksyllä 2017. Seuraava yhteishaku on syyskuussa, siellä haussa olevat koulutukset löydät täältä. Kevään 2018 koulutukset julkaistaan sivuillamme lokakuun aikana.

Koulutuksen nimi: Liiketalouden (YAMK) tutkinto-ohjelma, Digital Health, monimuotototeutus
Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Laajuus: 90 opintopistettä
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus
Aloituspaikat liiketalouden (ylempi AMK): 2 (ryhmä yhdessä tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa kokonaisuudessaan 15)
Opetuskieli: Englanti

Koulutuksen tavoite

Digitalisaatio haastaa paitsi sosiaali- ja terveysalan toiminnan, myös ajattelun. Uutta on, että asiakas/potilas saa kaiken itseään koskevan tiedon ja vertaisena osallistuu itseään koskevaan päätöksentekoon. Digitalisaatio ei kuitenkaan synny itsestään. Siihen tarvitaan monialaista osaamista, jotta työelämä sitoutuu muutokseen ja sen aktiiviseen eteenpäin viemiseen. Digitalisaatio tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia tiedolla johtamiseen. Vuoden 2014 alusta lukien terveyspalveluja on voinut käyttää kaikissa EU-maissa. Rajat ylittävään hoitoon haetaan sähköisistä palveluista lisäarvoa. Master in Digital Health antaa valmiuksia tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan palvelujen innovatiiviseen sähköiseen kehittämiseen, palvelujen tuottamiseen, asiantuntijaorganisaation johtamiseen, palvelujen laatutyön kehittämiseen ja johtamiseen. Koulutuksessa hankitaan valmiuksia tulevan sote-uudistuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin erilaisissa alan toimintaympäristöissä.

Opinnoissa painottuu työelämälähtöisyys. Opinnäytetyön aihetta valitessa voit huomioida oman työsi ja työyhteisösi kehittämistarpeet ja suunnata kehittämistyön aiheesi sen mukaisesti. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä erilaisiin yhteistyöorganisaatioihin. Kaikissa oppimistehtävissäsi käytät näyttöön perustuvaa tietoa ja sovellat opittua käytännön työelämään.

Opinnot voidaan suorittaa kokonaan verkko-opintoina. Opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman yhdessä ohjaavan opettajansa kanssa.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutukseen voivat hakea Tradenomi (AMK) –tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on vähintään kolme vuotta työkokemusta tutkinnon jälkeen sosiaali- ja terveysalan tai alaan liittyvän teknologian ja sen soveltamisen kehittämistehtävistä.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2017). Työkokemukseksi hyväksytään aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu sosiaali- ja terveysalan työkokemus.

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee pyydettäessä osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Opiskelijavalinta, ennakkotehtävä ja valintakoe

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet. Ennakkotehtävä palautetaan 5.4.2017 klo 15 mennessä hakijapalvelut@savonia.fi (otsikkokentään tieto: ”Pretask of Digital Health”).

Ennakkotehtävän arvioidaan hyväksytty / hylätty. Hyväksytysti ennakkotehtävän suorittaneet kutsutaan haastatteluun. Henkilökohtainen haastatteluaika ohjeineen ilmoitetaan sähköpostitse. Hakijat haastatellaan 31.5.-1.6.2017 ja haastattelu voidaan toteuttaa sähköisesti. Haastattelun maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

 

Pääaineen valinta

Opintojen alussa valitset yhteisistä ja alakohtaisista asiantuntijuusopinnoista suoritettavat 30 opintopisteen kokonaisuudet henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelmasi mukaisesti. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaa ja tukee henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Koulutuksen sisältö

Opintojesi laajuus on 90 opintopistettä. Koulutuksen sisältö on kaikille yhteiset opinnot (30 op), alakohtaiset asiantuntijuusopinnot (30 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Ammattiopintoja ovat esimerkiksi: Asianmukaiset johtamis- ja osallistumistyökalut (Leadership and technology in supporting staff and client participation); Monialainen jaeri käyttäjäryhmien välinen yhteistyö ja yrittäjämäinen tapa toimia (Interdisciplinary collaboration and entrepreneurship); esineiden Internetin, mobiileiden palveluiden sekä työ-, palvelu- ja osallistumisprosessien vuorovaikutteinen kehittäminen (Integration of Mobile and IoT applications, Use cases and personalised technology); Sähköisten palveluiden hallinnointiosaaminen eri ympäristöissä (Managing digitalised health services, procurement contracts, protocols, certified devices and international health care law); Sosiaali- ja terveysalan sähköisten palveluiden turvallisuus (Security and ethical approaches in digitalised health services)

Yhteisiä opintoja ovat mm. menestyvä organisaatio, digitaaliset toimintaympäristöt, innovaatio-osaaminen, sähköisiin palveluihin liittyvä liiketoimintaosaaminen, tutkimuksellinen kehittäminen.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2,5 - 3 vuodessa. Opintojen rakenteeseen voit tutustua alla olevan kuvion kautta. Kuviossa sinisellä merkityt opinnot ovat pakollisia tutkinto-ohjelman opintoja.

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Asiantuntijakoulutuksen jälkeen sinun on mahdollista työskennellä alan asiantuntija- ja johtamistehtävissä moniammatillisissa työyhteisöissä. YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävänimikkeitä

Sähköisten palveluiden asiantuntija
Hanke- tai projektipäällikkö
Palveluesimies, palvelupäällikkö
Suunnittelija ja kouluttaja

Kansainvälistyminen

Savoniassa teet opinnäytetyösi työelämäläheisesti, joka mahdollistaa sinulle verkostoitumisen oman alasi tai muiden alojen asiantuntijoiden ja työnantajien kanssa jo opintojen aikana. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita.

Opinnäytetyön sisältö palvelee sosiaali- ja terveysalan palvelujen sähköistämistä ja tukee työpaikkasi tai yhteistyöorganisaation strategisia tavoitteita.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatko-opintomahdollisuudet ovat yliopistossa lisensiaatin tai tohtorin tutkinto.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on englanti.

Hakuaika
Kevään yhteishaku: 15.3.-5.4.2017

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Pirkko Kouri
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6404

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Liiketalouden ala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Tradenomi (YAMK), Digital Health

Katso alan esittelyvideo

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr