Olet täällä

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Monta mahdollisuutta  - Monta unelmaa

Monta mahdollisuutta - Monta unelmaa

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan restonomiksi

1.

Työllisyysnäkymät ovat positiiviset

Restonomitutkinnolla menolippu monipuoliseen työelämään.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Nauti elämästä jo opiskeluaikana. Meillä Savoniassa maistetaan, haistetaan ja paistetaan. Harjoitellaan aidossa elinkeinossa yhdessä tulevien työnantajien apajilla.

Tutkintonimike: Restonomi (AMK)
Laajuus: 210 op
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 80 (ensikertalaisille 64)

Koulutuksen tavoite

Matkailu- ja ravitsemisalan osaajille on kysyntää. Se on maailman suurin teollisuuden ala ja tulee kasvamaan sekä työllistämään entistä enemmän lähitulevaisuudessa. Alan kasvu- ja työllisyysnäkymät ovat parhaita kaikkien alojen joukossa, myös Suomessa. Ala tarjoaa mielenkiintoisia ja monipuolisia uramahdollisuuksia sekä luontevan mahdollisuuden toimia myös kansainvälisessä ympäristössä.

Savoniasta valmistuneet restonomit ovat työllistyneet erinomaisesti. Restonomikoulutuksen myötä ajattelutapasi on asiakaslähtöinen, palvelu- ja myyntihenkinen sekä tulostavoitteellinen. Pystyt johtamaan ja kehittämään menestyviä ja kannattavia palveluja.

Restonomikoulutuksen myötä pystyt toimimaan innostavana ja kannustava esimiehenä. Restonomina osaat hyvin tiimityön ja opintojesi aikana pääset hiomaan taitojasi oman ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa sekä myös yhdessä työelämän kanssa. Savonian restonomikoulutus valmentaa sinut alan ammattilaiseksi hyvin käytännönläheisissä opinnoissa.

Restonomiopiskelija

Opiskelijavalinta, ennakkoaineisto ja valintakoe

Osa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla ja osa valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Todistusvalinnalla opiskelijaksi valitaan 24 hakijaa, joilla on parhaat ylioppilastutkintotodistuksen pisteet. Hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Todistusvalinnalla opiskelijaksi valitun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella valitaan 56 opiskelijaa. Ammatillisella tutkinnolla hakeville varataan aloituspaikoista vähintään 15 paikkaa.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet
 

Valintakokeen aika ja paikka

Valtakunnallinen matkailu- ja ravitsemisalan valintakoe on 5.6.2018 Microkadun kampuksella, os. Microkatu 1, 70210 Kuopio.

Ilmoittaudu alla olevan linkin kautta valintakokeeseen viimeistään ma 28.5.2018.

Ilmoittaudu valintakokeeseen

Ilmoittaudu myös valintakoepäivän aamuna klo 9.00 - 9.45 Microkadun kampuksen A-aulassa, 1. kerroksessa. Valintakokeen kirjallinen osuus on klo 10.00 - 12.00. Haastattelut järjestetään klo 13.00 - 18.00 välillä. Haastattelujen tarkat aikataulut ilmoitetaan kirjallisen osuuden jälkeen.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Hakijan tulee osallistua valtakunnalliseen valintakokeeseen ylimmässä Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan hakukohteessa. Lisätietoa valintakoeyhteistyöstä löydät täältä.

 

Lisätietoja valintakokeen sisällöstä ja ennakkoaineisto

Valintakokeessa on kaksi osiota; kirjallinen osuus klo 10-12 ja haastattelut alkaen klo 13. Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia.

Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa, joka on saatavilla tällä sivulla 21.5.- 5.6.2018. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 70, ja kokeesta on saatava vähintään 25 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi. Valintakokeen molemmista osioista on saatava vähintään 1 piste.

Ennakkoaineisto

Konu, H., Tyrväinen, L., Pesonen, J., Seija Tuulentie, S., Pasanen, K. & Tuohino, A. 2017. Uutta liiketoimintaa kestävän luontomatkailun ja virkistyskäytön ympärille. Kirjallisuuskatsaus. Valtioneuvoston kanslia.

Sähköinen materiaali. Luvut 1-3, sivut 1-53. 

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin.

Pääaineen valinta

Opintojesi alussa suoritat kaikille restonomiopiskelijoille yhteisiä opintoja. Lisäksi valitset Savonian tarjoamasta kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta itseäsi kiinnostavan kokonaisuuden, joka ohjaa opintojasi toisena ja kolmantena opintovuotena. Suuntautumisvaihtoehdot ovat:

  • Matkailupalvelujen kehittäminen ja johtaminen
  • Ravitsemispalvelujen kehittäminen ja johtaminen

Matkailupalvelujen kehittäminen ja johtaminen - suuntautumisessa opinnoissasi keskitytään matkailupalvelujen lisäksi hotelli- ja muiden majoituspalvelujen kehittämiseen ja johtamiseen.

Ravitsemispalvelujen kehittäminen ja johtaminen - suuntautumisessa opintojesi pääpaino on erilaisissa ravintolapalveluihin liittyvissä opinnoissa. Perehdyt sekä ravintolan ruoka- että palvelutuotannon prosesseihin ja niiden johtamiseen.

Suuntautumisvalinnan tulet tekemään ensimmäisen opintovuoden kevätlukukaudella. Halutessasi sinun on mahdollista hakeutua opiskelemaan toisen ja kolmannen vuoden opintosi myös englannin kielellä.

Savoniassa voit valita vapaasti valittavissa opinnoissa opintoja myös toisesta suuntautumisesta ja siten entisestään laajentaa osaamistasi.

Koulutuksen sisältö

Savoniassa saamasi restonomikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Monilla opintojaksoilla pääset tekemään projekteja yhdessä alan yritysten ja myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Opinnoissa hyödynnetään myös verkko-oppimisympäristöä.

Ensimmäisenä opintovuotena tulet keskittymään matkailu- ja ravitsemisalan perustietoihin ja – taitoihin, liiketoimintaosaamisen perustietoihin sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin. Toisena ja kolmantena opintovuotena syvennetään ammatillista osaamistasi ja painotetaan operatiivista toimintaa ja johtamista sekä asiantuntijuutta.

Vieraiden kielten opintojen tarjonta on monipuolista ja voit valita niitä osaksi valinnaisia opintoja.

Tärkeä osa opintojasi on harjoittelu jonka voit tehdä myös ulkomailla, sillä Savonian restonomikoulutuksella on harjoitteluun liittyen monia ulkomaisia yhteistyökumppaneita.

Opintojen rakenne

Restonomiopintosi ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opintosi koostuvat mm. kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta.

  • Perusopinnot, 20 op
  • Yhteiset ammattiopinnot, 80 op
  • Syventävät ammattiopinnot, 40 op
  • Valinnaiset opinnot (vieraiden kielten opintoja ja muita valinnaisia opintoja), 25 op
  • Harjoittelu, 30 op
  • Opinnäytetyö, 15 op

Voit hakea mahdollisesti aiemmin hankkimaasi alan osaamista luettavaksi hyväksi opinnoissasi.

Restonomi opintojen rakenne päivätoteutus

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Myös tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana. Moni restonomiopiskelija tekee opinnäytetyön harjoittelu- tai työpaikkaansa.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden asettamisen kuin toteutuksenkin osalta. Opinnäytteen voit tehdä yksin tai yhdessä toisen opiskelijan kanssa.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa.

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Savoniasta valmistuneet restonomit ovat työllistyneet hyvin koulutusta vastaaviin tehtäviin. Restonomin tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä monipuolisesti matkailu- ja ravitsemisalan esimies- ja asiantuntijatehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Restonomeja työskentelee myös lento- sekä laivaliikenteen tehtävissä. Restonomiopinnot antavat sinulle hyvä pohjan myös yrittäjänä toimimiseen.

Restonomikoulutuksen suorittaneena sinulla on kysyntää myös muissa palvelualojen yrityksissä, esim. kaupan alalla. Tutkinto antaa sinulle lukemattomia mahdollisuuksia haasteellisiin ja mielenkiintoisiin töihin ja kehittyvään työuraan, aina johtotehtäviä myöten.

Voit tutustua meiltä valmistuneiden restonomien uratarinoihin alla olevien videoiden kautta:

Kansainvälistyminen

Savoniassa sinulla on mahdollisuus lähteä ulkomaanvaihtoon yhteistyöoppilaitokseen tai suorittaa harjoittelusi tai sen osan ulkomailla. Eri maita ja mahdollisuuksia on hyvin paljon. Restonomiopiskelijana voit hakeutua suorittamaan alan kaksoistutkinnon opiskelemalla yhden lukuvuoden ajan ulkomailla. Tällä hetkellä yhteistyökumppanimme kaksoistutkinnossa on Brussels Business Institute, BBI, Belgiassa. Suunnittelemalla hyvin opintokokonaisuuden, kaksoistutkinnon suorittaminen ei pidennä opiskeluaikaasi. Lukuvuosi Belgiassa opiskellaan englanninkielellä.

Tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voit valita myös vieraiden kielten opintoja monipuolisesta tarjonnasta: venäjää, espanjaa, saksaa, ranskaa tai italiaa. Kansainvälistymisosaamistasi vahvistetaan kielten opiskelun lisäksi monin tavoin myös opintoihisi kuuluvilla opintojaksoilla.

Joitakin opintojaksoja voit halutessasi suorittaa osallistumalla ulkomailla järjestettäviin intensiiviviikkoihin tai kansainväliselle opintomatkalle. Halutessasi sinun on mahdollista hakeutua opiskelemaan toisen ja kolmannen vuoden opintosi myös englannin kielellä, jonka pystymme Savoniassa järjestämään.

Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen yhteisö ja kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita. Voit halutessasi osallistua erilaisiin aktiviteetteihin heidän kanssaan, vaikkapa tutor-opiskelijan roolissa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutuksen ollessa hyvin työelämäläheistä, tehdään monilla opintojaksoilla yritysprojekteja. Projektien toimeksiannot ja tehtävät tulevat alueen yrityksiltä, joiden edustajat vierailevat opintojaksoilla myös luennoitsijoina.

Savonian restonomiopiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet mm. pop-up – ravintoloita, ruoan ympärille kaupunkitapahtumia, erilaisten ruokien ja matkailutuotteiden tuotekehitystä, juhlatilaisuuksien ja muiden tapahtumien järjestämistä.

Restonomiopiskelijat tunnilla

Opintoihisi voit sisällyttää myös yrittäjyyteen painottuvia opintoja. Jos haluat sisällyttää opintoihisi kaupan alan osaamista, on tarjolla yhdessä alan yrityksen kanssa toteutettavia päivittäistavarakaupan opintoja.

Tutkimuksen painopisteet

Yksi Savonian valituista painoaloista on alkutuotanto ja elintarvikkeet, joka mahdollistaa alan huippua olevien hankkeiden toteuttamisen osana Savonian toimintaa. Lisää alasta voit lukea täältä: http://mara.fi/toimiala

Jatko-opintomahdollisuudet

Restonomi (AMK) tutkintonimike tuottaa jatko-opintokelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistuttuasi voit hakeutua myös yliopistojen maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa opintoja myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master -tason koulutusohjelmissa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsäätöisesti suomenkielellä. Osa opintojaksoista voi olla joko osittain tai kokonaan englanninkielisiä. Halutessasi sinun on mahdollista hakeutua opiskelemaan toisen ja kolmannen vuoden opintosi myös englannin kielellä.

Hakuaika
Kevään 2018 yhteishaku: 14.–28.3.2018.

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Mari Vartiainen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6051

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Matkailu- ja ravitsemisala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Restonomikoulutus

Katso alan esittelyvideo

Kevään 2018 yhteishaku

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr